Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

06 Αυγ. 2013

Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Κ.Ε.Ε.

περισσότερα...

Που θα μας βρείτε
Αναζητήστε Κ.Ε.Ε.
κοντά στη περιοχή σας

περισσότερα...

Λεπτομέρειες τμήματος

Λεπτομέρειες τμήματος

Παρακάτω βλέπετε τις λεπτομέρειες του τμήματος που επιλέξατε.
Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο τμήμα απευθυνθείτε στο ΚΕΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ που το προσφέρει και αναφέρετε τον κωδικό του (δηλ. 17387).
Θα σας δοθεί ειδικό έντυπο αίτησης, που αφορά το συγκεκριμμένο τμήμα, για να συμπληρώσετε.

Κωδικός Τμήματος: 17387
Κ.Ε.Ε. που το προσφέρει: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αντικείμενο Διδασκαλίας: Ελληνική Γλώσσα Ι
Διάρκεια: 50 ώρες
Ημερομηνία Έναρξης: 05-05-2010
Ημερομηνία Λήξης: 11-06-2010
Δήμος Υλοποίησης: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Περιοχή Υλοποίησης: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Χώρος Υλοποίησης: ΚΕΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 7
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 04-05-2010 (η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει)
Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα: Τε 05-05-2010 (14:30-17:30), Πα 07-05-2010 (14:30-17:30), Δε 10-05-2010 (14:30-17:30),
Τε 12-05-2010 (14:30-17:30), Πα 14-05-2010 (14:30-17:30), Δε 17-05-2010 (14:30-17:30),
Τε 19-05-2010 (14:30-17:30), Πα 21-05-2010 (14:30-17:30), Τε 26-05-2010 (14:30-17:30),
Πα 28-05-2010 (14:30-17:30), Δε 31-05-2010 (14:30-17:30), Τε 02-06-2010 (14:30-17:30),
Πα 04-06-2010 (14:30-17:30), Δε 07-06-2010 (14:30-17:30), Τε 09-06-2010 (14:30-17:30),
Πε 10-06-2010 (14:30-17:30), Πα 11-06-2010 (14:30-16:30),
Θεματικές Ενότητες: A. Ομάδες απλών γραμμάτων και διψήφων B. 1. Συστήνω τον εαυτό μου και συμμετέχω, 2. Διαβάζω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, 3. Συντάσσω πρόσκληση για μια εκδήλωση, 4. Κατανοώ οδηγίες σχετικές με τη λειτουργία οικιακών συσκευών 5. Κατανοώ την πλοκή μιας αφήγησης και συντάσσω το πλάνο μιας ιστορίας, 7. Χρησιμοποιώ Λεξικά (ερμηνευτικά και ορθογραφικά) 8. Σχηματοποιώ απλούς ορθογραφικούς και γραμματικούς κανόνες
Επιμέρους Κριτήρια Επιλογής: Κανένα
Πιστοποιητικό Αποφοίτησης: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
Διαδικασία Αξιολόγησης: Συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, τεστ, εργασίες
Διαδικασία Πιστοποίησης: Προς το παρόν δεν προβλέπεται
Αριθμός Εισακτέων: 20 άτομα
Αριθμός Εισακτέων ανά Κατηγορία: Γενικών κριτηρίων:12 άτομα, Άνεργοι:4 άτομα, Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι: 2 άτομα, ΑμΕΑ: 2 άτομα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής: Ενήλικες Ελληνικής Καταγωγής που δεν έχουν ολοκληρώσει το Δημοτικό Σχολείο
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-04-2010
Όροι:
  • Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση το σύνολο των αιτήσεων, που υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι για συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με ελάχιστο όριο τα 12 άτομα.
  • Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από 20 (μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων ανά τμήμα), τότε οι αιτούντες κατατάσσονται με ΚΛΗΡΩΣΗ που διενεργείται δημόσια και με την παρουσία των ενδιαφερομένων.
  • Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής του εκπαιδευόμενου μετά την κατάταξή του σε τμήμα, απαιτείται η υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του, ενώ εάν δεν παρουσιασθεί στα δύο πρώτα μαθήματα αντικαθίσταται από άλλον εκπαιδευόμενο.
Δικαιολογητικά: Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής για κάθε πρόγραμμα απαιτείται η κατάθεση φωτοτυπιών:
α) Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
β) Πιστοποιητικού Σπουδών,
γ) Πιστοποιητικού Ανεργίας ή Πολυτεκνίας ή Αναπηρίας εάν υφίστανται, καθώς και
δ) Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη συμμετοχής σε ίδιο πρόγραμμα τα δύο τελευταία χρόνια και αποδοχής των όρων συμμετοχής σε αυτό.
Παρατηρήσεις:

Αρχική Σελίδα |  Όροι χρήσης |  Επικοινωνία
@ 2006-2009. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) |  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)
Κ.Ε.Ε.