Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

22 Μαι. 2024

Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Κ.Ε.Ε.

περισσότερα...

Που θα μας βρείτε
Αναζητήστε Κ.Ε.Ε.
κοντά στη περιοχή σας

περισσότερα...

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Σκοπός των προγραμμάτων που προσφέρονται στα Κ.Ε.Ε. είναι η απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων αλλά και η αναβάθμιση και επικαιροποίηση ήδη υπαρχουσών ώστε να εξασφαλισθούν καλύτερες προϋποθέσεις ισότητας ευκαιριών και ένταξης των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας, μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και διαμόρφωση στάσης ενεργού πολίτη μέσα από την απόκτηση και αναβάθμιση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων.

Μπορείτε να επισκεφτείτε το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων της περιοχής σας για να δείτε τα προγράμματα που προσφέρει. Τα προγράμματα αυτά είναι ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Ως γενικοί στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΕ ορίζονται:

 • η ανάπτυξη της ενεργούς ιδιότητας του πολίτη
 • η δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση
 • η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση
 • η απόκτηση της ικανότητας για προσαρμογή στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικού και οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
 • η σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση
 • η ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της επαγγελματικής εξέλιξης
 • η συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και η πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες
 • η βελτίωση της προσωπικής, οικογενειακής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής των γυναικών
 • η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης για γονείς και παιδιά
 • η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
 • η αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
 • η υποστήριξη των φυλακισμένων με στόχο την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία.
Οι θεματικές περιοχές που καλύπτονται από τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΕ, είναι οι παρακάτω:
 • χώρος εργασίας
 • δημόσιες υπηρεσίες
 • δικαιώματα του πολίτη
 • δικαιώματα του εργαζόμενου
 • οικογένεια
 • τοπική κοινωνία
 • ελεύθερος χρόνος
 • πολιτισμός
 • νέες τεχνολογίες

Αρχική Σελίδα |  Όροι χρήσης |  Επικοινωνία
@ 2006-2009. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) |  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)
Κ.Ε.Ε.