Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

27 Απρ. 2024

Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Κ.Ε.Ε.

περισσότερα...

Που θα μας βρείτε
Αναζητήστε Κ.Ε.Ε.
κοντά στη περιοχή σας

περισσότερα...

Ταυτότητα

Ταυτότητα

Τα Κ.Ε.Ε. δεν αναπτύσσουν δράσεις μόνο στην έδρα τους αλλά τις επεκτείνουν σε κάθε περιοχή του νομού που υπάρχει ενδιαφέρον και ανάγκη ενηλίκων για μάθηση.

Η εκπαιδευτική λειτουργία των Κ.Ε.Ε. πραγματοποιείται σε δύο περιόδους:

  Α΄ περίοδος από Σεπτέμβριο μέχρι Ιανουάριο
  Β΄ περίοδος από Φεβρουάριο μέχρι Ιούνιο

(Υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας τμημάτων και κατά τη θερινή περίοδο)

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Κ.Ε.Ε. προωθείται η δικτυακή οργάνωσή τους, η οποία θα επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, διαδικασιών, μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών υλικών.

Η λειτουργία των Κ.Ε.Ε. υποστηρίζεται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία οργανώνουν, συντονίζουν και παρακολουθούν τη λειτουργία των προγραμμάτων σε κάθε περιοχή.

Στα Κ.Ε.Ε. διδάσκουν εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι προηγουμένως έχουν επιμορφωθεί ως προς τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και ως προς τα εκπαιδευτικά υλικά των Κ.Ε.Ε.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε. ακολουθούν τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σύμφωνα με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι αποτελούν το επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ανάγκες, οι ρυθμοί μάθησης και τα εμπειρικά τους δεδομένα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης. Η ενεργοποίηση, η εμπλοκή και η συμμετοχή τους, γίνονται βασικές παράμετροι αποτελεσματικής μάθησης.

Η αμφίδρομη σχέση εκπαιδευτών - εκπαιδευομένων, εμπεριέχει διάλογο, επεξεργασία, εμπλουτισμό απόψεων, ανταλλαγή εμπειριών. Έτσι, η Εκπαίδευση Ενηλίκων σε κάθε περίπτωση:

  • προωθεί την προσωπική ανάπτυξη των ατόμων
  • υποστηρίζει τη βελτίωση της επαγγελματικής ζωής
  • ανοίγει νέους δρόμους για συνεχή μάθηση
  • βελτιώνει το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων του πληθυσμού για οικονομική, τεχνολογική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη
  • ενισχύει την ενεργό συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής
  • καλλιεργεί την ιδέα της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Αρχική Σελίδα |  Όροι χρήσης |  Επικοινωνία
@ 2006-2009. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) |  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)
Κ.Ε.Ε.