Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

22 Μαι. 2024

Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Κ.Ε.Ε.

περισσότερα...

Που θα μας βρείτε
Αναζητήστε Κ.Ε.Ε.
κοντά στη περιοχή σας

περισσότερα...

Λεπτομέρειες τμήματος

Λεπτομέρειες τμήματος

Παρακάτω βλέπετε τις λεπτομέρειες του τμήματος που επιλέξατε.
Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο τμήμα απευθυνθείτε στο ΚΕΕ ΑΘΗΝΑΣ που το προσφέρει και αναφέρετε τον κωδικό του (δηλ. 15495).
Θα σας δοθεί ειδικό έντυπο αίτησης, που αφορά το συγκεκριμμένο τμήμα, για να συμπληρώσετε.

Κωδικός Τμήματος: 15495
Κ.Ε.Ε. που το προσφέρει: ΑΘΗΝΑΣ
Αντικείμενο Διδασκαλίας: Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας
Διάρκεια: 50 ώρες
Ημερομηνία Έναρξης: 04-03-2009
Ημερομηνία Λήξης: 18-05-2009
Δήμος Υλοποίησης: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Περιοχή Υλοποίησης: ΑΘΗΝΑΙ
Χώρος Υλοποίησης: ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ 68 Β - ΑΘΗΝΑ )
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 25-02-2009 (η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει)
Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα: Τε 04-03-2009 (17:30-20:30), Δε 09-03-2009 (17:30-20:30), Τε 11-03-2009 (17:30-20:30),
Δε 16-03-2009 (17:30-20:30), Τε 18-03-2009 (17:30-20:30), Δε 23-03-2009 (17:30-20:30),
Δε 30-03-2009 (17:30-20:30), Τε 01-04-2009 (17:30-20:30), Δε 06-04-2009 (17:30-20:30),
Τε 08-04-2009 (17:30-20:30), Δε 27-04-2009 (17:30-20:30), Τε 29-04-2009 (17:30-20:30),
Δε 04-05-2009 (17:30-20:30), Τε 06-05-2009 (17:30-20:30), Δε 11-05-2009 (17:30-20:30),
Τε 13-05-2009 (17:30-20:30), Δε 18-05-2009 (17:30-19:30),
Θεματικές Ενότητες: Α. 1. Δίκτυα πληροφοριών και Η/Υ, 2. Παράσταση και επεξεργασία πληροφοριών, 3.Σύνδεση στο Ίντερνετ και Απαιτούμενος Εξοπλισμός, 4. H Κοινωνία της Πληροφορίας, 5. Θέματα αγοράς, αναβάθμισης και συντήρησης H/W και S/W, 6.Εργονομικό περιβάλλον εργασίας, Β. 1. Προχωρημένα θέματα λειτουργικού συστήματος, 2. Βασικές γνώσεις του περιβάλλοντος εργασίας του MS Office, 3.Διαχείριση αρχείων και εκτυπώσεων, 4. Προχωρημένα θέματα επεξεργασίας κειμένου (MS Word)
Επιμέρους Κριτήρια Επιλογής: Κανένα
Πιστοποιητικό Αποφοίτησης: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης
Διαδικασία Αξιολόγησης: Συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, τεστ, εργασίες
Διαδικασία Πιστοποίησης: Προς το παρόν δεν προβλέπεται
Αριθμός Εισακτέων: 20 άτομα
Αριθμός Εισακτέων ανά Κατηγορία: Γενικών κριτηρίων:12 άτομα, Άνεργοι:4 άτομα, Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι: 2 άτομα, ΑμΕΑ: 2 άτομα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής: Ενήλικες ανεξάρτητα εκπαιδευτικού επιπέδου, τουλάχιστον Υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-02-2009
Όροι:
  • Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση το σύνολο των αιτήσεων, που υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι για συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με ελάχιστο όριο τα 12 άτομα.
  • Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από 20 (μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων ανά τμήμα), τότε οι αιτούντες κατατάσσονται με ΚΛΗΡΩΣΗ που διενεργείται δημόσια και με την παρουσία των ενδιαφερομένων.
  • Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής του εκπαιδευόμενου μετά την κατάταξή του σε τμήμα, απαιτείται η υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του, ενώ εάν δεν παρουσιασθεί στα δύο πρώτα μαθήματα αντικαθίσταται από άλλον εκπαιδευόμενο.
Δικαιολογητικά: Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής για κάθε πρόγραμμα απαιτείται η κατάθεση φωτοτυπιών:
α) Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
β) Πιστοποιητικού Σπουδών,
γ) Πιστοποιητικού Ανεργίας ή Πολυτεκνίας ή Αναπηρίας εάν υφίστανται, καθώς και
δ) Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη συμμετοχής σε ίδιο πρόγραμμα τα δύο τελευταία χρόνια και αποδοχής των όρων συμμετοχής σε αυτό.
Παρατηρήσεις:

Αρχική Σελίδα |  Όροι χρήσης |  Επικοινωνία
@ 2006-2009. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) |  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)
Κ.Ε.Ε.