Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

27 Απρ. 2024

Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Κ.Ε.Ε.

περισσότερα...

Που θα μας βρείτε
Αναζητήστε Κ.Ε.Ε.
κοντά στη περιοχή σας

περισσότερα...

Επιμορφωτικά προγράμματα

Επιμορφωτικά προγράμματα

Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί σταθμοί από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Διάρκεια:
50 ώρες

Βασικοί Στόχοι:
Η ξενάγηση των εκπαιδευομένων στην πορεία που διέγραψε ο Ελληνισμός από τις απαρχές τou μέχρι τη σύγχρονη εποχή

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Ενήλικες Ελληνικής καταγωγής που είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Ενότητες:
1. Σκοπός και μέθοδοι της Ιστορίας, 2. Πρώτοι Πολιτισμοί, 3. Ο ελληνικός κόσμος από το 1100 έως το 479 π.Χ., 4. Κλασική περίοδος, 5. Η άνοδος της Μακεδονίας, 6. Η ελληνιστική εποχή, 7. Η κυριαρχία της Ρώμης, 8. Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο (330-717 μ.Χ.), 9. Η μεγάλη ακμή του Βυζαντίου (717-1025), 10. Σταδιακή παρακμή του Βυζαντίου (1025-1453), 11. Ο Ελληνισμός υπό Οθωμανική κυριαρχία, 12. Η Ελληνική Επανάσταση, 13. Η σύσταση του ελληνικού κράτους και η εξέλιξή του κατά τον 19ο αι., 14. Η Ελλάδα στις αρχές του 20ου αι., 15. Ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα. Ο μικρασιατικός πόλεμος, 16. Μεσοπόλεμος, 17. Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος και η Ελλάδα. Εμφύλιος, 18. Η μεταπολεμική και μετεμφυλιακή Ελλάδα, 19. Δικτατορία, Η μεταδικτατορική Ελλάδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αρχική Σελίδα |  Όροι χρήσης |  Επικοινωνία
@ 2006-2009. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) |  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)
Κ.Ε.Ε.