Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

27 Απρ. 2024

Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Κ.Ε.Ε.

περισσότερα...

Που θα μας βρείτε
Αναζητήστε Κ.Ε.Ε.
κοντά στη περιοχή σας

περισσότερα...

Επιμορφωτικά προγράμματα

Επιμορφωτικά προγράμματα

Πολιτιστικός Τουρισμός - Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Διάρκεια:
25 ώρες

Βασικοί Στόχοι:
Η γνωριμία με τον τουρισμό ως ένα τρόπο προσέγγισης του πολιτισμού, τα πολλαπλά οφέλη του πολιτιστικού τουρισμού και τις σύγχρονες μορφές τουρισμού. Η πληροφόρηση για ενδεδειγμένους προορισμούς και για τους πιθανούς κινδύνους

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Ενήλικες αβεξάρτητα εκπαιδευτικού επιπέδου που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα και δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τουρισμό

Ενότητες:
Εισαγωγή στον Πολιτιστικό τουρισμό, Το προφίλ του τουρίστα, Λαοί και πολιτισμοί, Ταξιδιωτική Ασφάλεια, Οικολογικός Τουρισμός, Αγροτοτουρισμός, Πολιτιστικός Τουρισμός σημασία, μοντέλα, εξέλιξη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αρχική Σελίδα |  Όροι χρήσης |  Επικοινωνία
@ 2006-2009. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) |  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)
Κ.Ε.Ε.