Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

27 Απρ. 2024

Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Κ.Ε.Ε.

περισσότερα...

Που θα μας βρείτε
Αναζητήστε Κ.Ε.Ε.
κοντά στη περιοχή σας

περισσότερα...

Επιμορφωτικά προγράμματα

Επιμορφωτικά προγράμματα

Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο Χώρο Εργασίας

Διάρκεια:
100 ώρες

Βασικοί Στόχοι:
Παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα αυτογνωσίας, καθώς και η ενίσχυση τησ αυτοπεπίθησης και αυτοαντίληψης των εκπαιδευομένων. Η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα μεθόδων και πρακτικών για την αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας μέσα από ομαδικές συναντήσεις, που στοχεύουν ατην αποτελεσματικότερη παρουσίαση του εαυτού μας. Επιπλέον, η παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα διάγνωσης του άγχους στο χώρο εργασίας και τέλος η ανάπτυξη της ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξλυ των εργαζομένων, η αντιμετώπιση συγκρούσεωνκαι η ανάδειξη της επικοινωνίας ως μοχλός επαγγελματικής εξέλιξης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Eνήλικες ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, τουλάχιστον απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Ενότητες:
1. Ανάπτυξη Αυτογνωσίας (25 Ω), 2. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (25 Ω), 3. Διαχείρηση Εργασιακού Αγχους (25 Ω), 4. Ανάπτυξη Ομαδικού Πνεύματος και Επικοινωνία (25 Ω).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αρχική Σελίδα |  Όροι χρήσης |  Επικοινωνία
@ 2006-2009. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) |  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)
Κ.Ε.Ε.