Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

24 Ιουλ. 2024

Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Κ.Ε.Ε.

περισσότερα...

Που θα μας βρείτε
Αναζητήστε Κ.Ε.Ε.
κοντά στη περιοχή σας

περισσότερα...

Επιμορφωτικά προγράμματα

Επιμορφωτικά προγράμματα

Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων & Υγρών Αποβλήτων

Διάρκεια:
25 ώρες

Βασικοί Στόχοι:
Η πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά των στερεών απορριμμάτων και των υγρών αποβλήτων. Η ευαισθητοποίηση για τη συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης υλικών. Η ενημέρωση για τις μεθόδους επεξεργασίας και διάθεσης των στερεών απορριμμάτων και των υγρών αποβλήτων στο φυσικό περιβάλλον. Οι τρόποι αντιμετώπισης της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος από τα απόβλητα

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Ενήλικες ανεξάρτητα από επίπεδο εκπαίδευσης, με τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση

Ενότητες:
ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: 1. Εισαγωγή στη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, 2. Πηγές και σύσταση, 3. Προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά και μεταφόρτωση 4. Διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και μηχανική διαλογή, 5. Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας 6. Θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας, 7. Χώροι υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.), ΑΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: 8. Επεξεργασία υγρών αστικών αποβλήτων, παροχή και ποιοτικά χαρακτηριστικά, 9. Προεπεξεργασία και πρωτοβάθμια επεξεργασία, 10. Δευτεροβάθμια επεξεργασία, 11. Τριτοβάθμια επεξεργασία, 12. Μέθοδοι για την επεξεργασία της ίλυος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αρχική Σελίδα |  Όροι χρήσης |  Επικοινωνία
@ 2006-2009. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) |  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)
Κ.Ε.Ε.