Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

27 Απρ. 2024

Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Κ.Ε.Ε.

περισσότερα...

Που θα μας βρείτε
Αναζητήστε Κ.Ε.Ε.
κοντά στη περιοχή σας

περισσότερα...

Επιμορφωτικά προγράμματα

Επιμορφωτικά προγράμματα

Εκπαίδευση Αγροτών για την ανάληψη δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας

Διάρκεια:
100 ώρες

Βασικοί Στόχοι:
Η παροχή αναγκαίων ερεθισμάτων προςτη μερίδα εκείνη των αγροτών που προβλιματίζονται για το μέλλον και ειναι διατεθειμένοι να δράσουν προς το συμφέρον τους αντι να περιμένουν παθητικά τη μοίρα τους ή να υπολογίζουν στην αποτελεσματικότητα των διαμαρτυριών τους. Επίσης στόχος του προγράμματος είναι να εφοδίασει ολους όσους ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα της οικονομίας με σύγχρονές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αναπτύξουν αποτελεσματικότερα τις δράσεις τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και τον Κόσμο.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Ενήλικες Αγρότες ανεξάρτητα μορφωτικού ειπέδου, τουλάχιστον απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Ενότητες:
1. Ο Αγροτικός Τομέας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο. Υφιστάμενη κατάσταση, Προοπτικές (20 Ω), 2. Κλάδοι του Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα που σχετίζονται με τον Αγροτικό Χώρο (20 Ω), 3. Οικονομικά της Αγοράς, Επιχειρηματικότητα, Επιχειρήσεις (20 Ω), 4. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοδοτήσεις, Πηγές (20 Ω), 5. Τεχνικές Διαπραγματεύσεων, Πωλήσεις, Εμπόριο (20 Ω)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αρχική Σελίδα |  Όροι χρήσης |  Επικοινωνία
@ 2006-2009. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) |  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)
Κ.Ε.Ε.