Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

27 Απρ. 2024

Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Κ.Ε.Ε.

περισσότερα...

Που θα μας βρείτε
Αναζητήστε Κ.Ε.Ε.
κοντά στη περιοχή σας

περισσότερα...

Επιμορφωτικά προγράμματα

Επιμορφωτικά προγράμματα

Χρηματοοικονομική - Λογιστική

Διάρκεια:
50 ώρες

Βασικοί Στόχοι:
Παρουσίαση εννοιών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται από οικονομικούς οργανισμούς για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων (αποσβέσεις, αποθέματα, ενεργητικό, λογαριασμοί τάξεως, ξένα κεφάλαια κ.α)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Ενήλικες ανεξάρτητα εκπαιδευτικού επιπέδου, τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Ενότητες:
Εισαγωγή στη λογιστική, Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων, Καταχωρήσεις σε διπλογραφικό σύστημα, Λογιστικές διαδικασίες σε μία χρήση, Λογιστικές αρχές, Υποθέσεις, Παραδοχές, Πάγιο Ενεργητικό, Αποθέματα, Απαιτήσεις, Χρεόγραφα, Διαθέσιμα,;Iδια και Ξένα Κεφάλαια, Λογαριασμοί Τάξεως, Λογιστικά Σφάλματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αρχική Σελίδα |  Όροι χρήσης |  Επικοινωνία
@ 2006-2009. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) |  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)
Κ.Ε.Ε.