Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

27 Απρ. 2024

Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Κ.Ε.Ε.

περισσότερα...

Που θα μας βρείτε
Αναζητήστε Κ.Ε.Ε.
κοντά στη περιοχή σας

περισσότερα...

Επιμορφωτικά προγράμματα

Επιμορφωτικά προγράμματα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Διάρκεια:
25 ώρες

Βασικοί Στόχοι:
Η πληροφόρηση για την ποιότητα και τις χρήσεις των υδάτινων πόρων. Οι ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία τους και την ορθή χρήση τους με στόχο την εξοικονόμηση και την επαναχρησιμοποίησή τους

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Ενήλικες ανεξάρτητα από επίπεδο εκάιδευσης, με τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση

Ενότητες:
1. Το Υδατικό Περιβάλλον, 2. Χρήσεις και κατανάλωση νερού, 3. Ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, 4. Η Διαχείριση των υδάτινων πόρων, 5. Η Κατάσταση των υδάτινών πόρων στην Ελλάδα, 6. Μέτρα για την ορθολογική διαχείριση τωνυδάτινων πόρων, 7. Μέτρα για τη διαχείριση των υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αρχική Σελίδα |  Όροι χρήσης |  Επικοινωνία
@ 2006-2009. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) |  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)
Κ.Ε.Ε.